ombre_menu

Presentatie van de GREOVA

Het Regionale Economische Verbond van de Ourthe- en Amblèvevalleien (afgekort tot GREOVA) ontstond in 1972 op initiatief van een aantal dynamische personen met als doel het ontwikkelen en het promoten van de economische en sociale belangen van deze nog onbekende streek. Eerst informeel, maar met de tijd meer en meer structureel: de vzw GREOVA krijgt meer kantoorruimte, gekwalificeerd personeel, informaticamateriaal… Vandaag de dag bestaat de GREOVA uit 14 gemeenten in de provincie Luik: Anthisnes, Aywaille, Chaudfontaine, Clavier, Comblain-au-Pont, Esneux, Ferrières, Hamoir, Lierneux, Neupré, Ouffet, Sprimont, Stoumont en Trooz. Er werken op dit moment 35 personen waarvan de helft op het hoofdkantoor en de andere helft in één van de 13 lidgemeenten.

De verschillende rollen en missies van de GREOVA onderscheiding zich in drieën: 1. Een studiebureau, welke zich voornamelijk richt op natuurbehoud en inrichting van het landschap. Dankzij de vele verschillende gerealiseerde studies (Programma’s voor de Landelijke Ontwikkeling van de Gemeenten, Tekeningen van de Riolering, Gemeentelijke Tekeningen voor de Ontwikkeling van de Natuur, Schema’s van de Gemeentelijke Structuren, het RAVeL wandel- en fietspad langs de Amblève…). bezit de GREOVA een zeer uitgebreide digitale databank (wegen- en waterwegennetwerk, riolering, overstromingszones, waterwinning, vuilstortplaatsen, steengroeven, campings, woonwagenparken, aardrijkskunde, bodemvorming, topografie, ecosysteemnetwerk, toeristische trekpleisters, wandel- fiets- en paardrijdroutes, enz) geïntegreerd in een geografisch informatiesysteem (SIG). Dit systeem is uitermate geschikt voor een overzichtelijk beheer van de streek. 2. De GREOVA werkt samen met de gemeenten en speelt tevens een coördinerende rol waarbij een streekvisie de voorkeur heeft. De studies worden in het algemeen uitgevoerd in samenwerking met een lokaal verenigingsleven, de Universiteit van Luik, de Faculteit van Landbouw Wetenschappen van Gembloux, de verschillende diensten van het Waalse Gewest…. 3. De GREOVA is ook een instantie die zich bezig houdt met promotie in de meest brede zin van het woord (economie, toerisme, cultuur, sociaal). Ook biedt zij hulp aan ondernemers en heeft aandacht voor de economische ontwikkeling van de streek, onder andere op het gebied van toerisme. De GREOVA heeft het beheer over het Maison du Tourisme Ourthe-Amblève. Zij is tevens aanwezig in verschillende actieprogramma’s tegen sociale uitsluiting (pilot-programma voor campings, sociale woningbouw, begeleiding bij het reïntegreren van werkelozen op de arbeidsmarkt…). Tot slot is de GREOVA een verbond welke druk uitoefent om de belangen van de Ourthe-Amblèvestreek te behartigen.

Présentation lors de l’assemblée générale de ce 14 juin 2012: GREOA au fil du temps.

Actiezone van de GREOVA (13 gemeenten in de Provincie Luik)